Thủ tục yêu cầu bồi thường

A. HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG:
YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE:
1. Dịch vụ thanh toán trực tiếp:
 • Vui lòng truy cập trang web, mục “Dịch Vụ Khách Hàng” – “Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế” hoặc đường dẫn – Bấm vào đây để biết danh sách các cơ sở y tế có cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp cho khách hàng của Pacific Cross Việt Nam;
 • Vui lòng xuất trình thẻ bảo hiểm do Pacific Cross Việt Nam cấp và Chứng Minh Nhân Dân (hoặc Hộ Chiếu) khi đi khám chữa bệnh tại phòng khám/bệnh viện thuộc danh sách các Nhà cung cấp dịch vụ y tế có dịch vụ thanh toán trực tiếp;
 • Vui lòng hoàn tất trang 1 của Thông báo tổn thất; kiểm tra Hóa đơn để bảo đảm rằng tất cả thông tin là chính xác và ký tên vào hóa đơn sau khi đã nhận được tất cả các dịch vụ.

Dịch vụ bảo lãnh viện phí là dịch vụ hỗ trợ thêm, không phải là dịch vụ bắt buộc. Do đó, chủ hợp đồng và chủ thẻ lưu ý chuẩn bị các phương án chi trả khác trong trường hợp có chi phí không được bảo hiểm. Vui lòng liên hệ chúng tôi tại [email protected] để được hướng dẫn thêm về dịch vụ bảo lãnh viện phí.

2. Thanh toán trước & Yêu cầu bồi thường sau: Một yêu cầu bồi thường gồm các giấy tờ sau đây:
 • Thông báo tổn thất: do Người yêu cầu bồi thường và Bác sĩ điều trị hoàn tất đầy đủ thông tin;
 • Báo cáo y khoa: do Bác sĩ điều trị làm;
 • Bản sao tất cả các kết quả xét nghiệm;
 • Các toa thuốc;
 • Các phiếu thu hợp lệ bản gốc có liệt kê chi tiết các chi phí. Đối với việc điều trị ở Việt Nam, khi hóa đơn trên 200.000đ, hóa đơn VAT (hóa đơn đỏ) là cần thiết theo yêu cầu của chính phủ. Trong trường hợp không có hóa đơn VAT, chúng tôi phải giới hạn mức bồi hoàn cho yêu cầu bồi thường tối đa là 200.000đ. Điều này áp dụng cho tất cả các tình huống thanh toán và yêu cầu bồi thường, nhưng không cần thiết khi Quý khách sử dụng Dịch vụ thanh toán trực tiếp. Trong trường hợp Hóa đơn VAT điện tử, khách hàng phải yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ y tế chuyển đổi hóa đơn điện tử thành bản giấy. Hóa đơn VAT được chuyển đổi hợp lệ cần có các thông tin như tên đầy đủ của người chuyển đổi, chữ ký, ngày chuyển đổi, chữ ký điện tử của người bán hợp pháp và tiêu đề của hóa đơn phải là: “Hóa Đơn Chuyển Đổi Từ Hóa Đơn Điện Tử”.
D. CHI TRẢ BỒI THƯỜNG:
 • Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam;
 • Người yêu cầu bồi thường cần xuất trình Chứng Minh Nhân Dân hoặc Hộ chiếu để nhận tiền mặt tại văn phòng chúng tôi;
 • Người được ủy quyền phải có thêm Giấy ủy quyền và bản photo Hộ chiếu của Người yêu cầu bồi thường để nhận tiền.
E. TỪ CHỐI:

Thư từ chối sẽ được gửi cho Người yêu cầu bồi thường, giải thích rõ lý do từ chối bồi thường.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua: